El. Parduotuvės taisyklės

WWW.STERNTALER.LT PIRKIMO - PARDAVIMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Taisyklės reglamentuoja pirkėjo ir pardavėjo teisinius santykius interneto parduotuvėje (toliau – El. Parduotuvė): pirkimo-pardavimo sutarties dėl El. Parduotuvėje parduodamų prekių (toliau – Sutartis) sudarymo procedūrą; El. Parduotuvėje parduodamų prekių (toliau – Prekės) apmokėjimo, pristatymo tvarką; Prekių gražinimo, keitimo tvarką ir jų garantines sąlygas; asmens duomenų tvarkymo principus (taisykles); kitas šalių teises ir pareigas (toliau – Taisyklės).

1.2. Taisyklės nuo jų susipažinimo ir patvirtinimo momento tampa privalomos visiems El. Parduotuvės lankytojams (Pirkėjams).

1.3. Pirkėjais gali būti visi veiksnūs asmenys, dalinai veiksnūs asmenys, galintys savo vardu (per atstovą) sudaryti Sutartį. Lankytojas, susipažinęs ir patvirtinęs Taisykles, patvirtina savo veiksnumą (tinkamą atstovavimą) sudaryti Sutartį.

1.4. Sutartys sudaromos ir vykdomos tik LR teritorijoje. El. Parduotuvė veikia visą parą, nuo 00.00 val. iki 24.00 val. Konsultacijos El. Parduotuvėje nurodytais telefono numeriais teikiamos I-V 9-17val.

II. PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS

2.1. Sutartimi Pardavėjas įsipareigoja nuosavybės teise perduoti Pirkėjui užsakytas Prekes, o Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas Prekes ir sumokėti užsakyme nurodytą Prekių kainą.

2.2. Sutartis laikoma sudaryta Pirkėjui iš El. Parduotuvėje Pardavėjo pateikto Prekių katalogo suformavus pasirinktų Prekių krepšelį, teisingai užpildžius ir patvirtinus užsakymą (Taisykles). Taisyklėse nustatytais atvejais, Prekių kainos apmokėjimas gali būti laikomas būtina sąlyga sudarytos Sutarties vykdymui.

III. PREKIŲ KAINOS IR ATSISKAITYMO TVARKA

3.1. Prekių pagrindinės savybės ir kainos El. Parduotuvėje pateikiamos Prekių aprašymuose.

3.2. Prekių kainų ir El. Parduotuvėje vykdomų akcijų galiojimo laikotarpis yra tikralaikis, t.y. kainos ir akcijų sąlygos galioja jų pateikimo metu, jei nėra nurodytas konkretus galiojimo terminas.

3.3. Pirkėjas nepatiria jokių papildomų išlaidų dėl Sutarties sudarymo nuotoliniu būdu, išskyrus Prekių pristatymo išlaidas (kai nėra pasirenkamas Pardavėjo rekomenduojamas nemokamas Prekių perdavimo-priėmimo būdas) ar mokėjimo įstaigos taikomus įkainius už pinigų pavedimą.

3.4. Už Prekes atsiskaitoma Lietuvos Respublikos oficialia valiuta – eurais.

Už Prekes El. Parduotuvėje atsiskaitoma šiais būdais:

3.5. El. Parduotuvėje integruota elektroninė bankininkystė (Paysera). Sudarius Sutartį ir pasirinkus šį atsiskaitymo būdą, pasirenkama viena iš el. bankininkystės sistemų, prie kurios prisijungus sugeneruojamas mokėjimas. Pirkėjas mokėjimą atlieka nedelsiant. Atsiskaitymui taikomi pasirinktos mokėjimo įstaigos įkainiai. Užsakymas pradedamas vykdyti tik po apmokėjimo gavimo.

3.6. Banko pavedimu. Pasirinkus šį apmokėjimo būdą, Pirkėjo el. paštu išsiunčiama išankstinė sąskaita už Prekes, kuri apmokama ne vėliau kaip per 2 darbo dienas po jos gavimo. Mokėjimo paskirties lauke nurodomas patvirtinto užsakymo numeris ir kiti mokėjimo pavedimui įvykdyti būtini duomenys. Užsakymas pradedamas vykdyti tik po apmokėjimo gavimo. Laiku neapmokėjus išankstinės sąskaitos, Sutartis gali būti anuliuojama.

3.7. Sąskaita faktūra po Sutarties sudarymo pateikiama Pirkėjo užsakyme nurodytu elektroninio pašto adresu ir/ar kartu su kitais Prekes lydinčiais dokumentais Prekių perdavimo-priėmimo metu.

IV. PREKIŲ PRISTATYMAS

4.1. Prekių perdavimas - priėmimas organizuojamas šiais būdais:

- Prekes Pirkėjo nurodytu adresu pristato Pardavėjo atstovas;

- Prekės pristatomos Pirkėjo užsakyme nurodytu adresu esančiame LP EXPRESS 24 terminale;

- Užsakytos Prekės išduodamos STERNTALER parduotuvėse:

 • Vilniuje: PC „AKROPOLIS“, Ozo g. 25, Parduotuvė „Sterntaler“, Rygos alėja 165
  I -Vl 10.00 - 22.00
 • Vilniuje: PC „OGMIOS MIESTAS”, Verkių g. 29, parduotuvė „Sterntaler“
  I - VI 10.00 - 20.00
  VII 10:00 - 18:00  
 • Kaune: PC „AKROPOLIS“, Karaliaus Mindaugo 49, IIIa. Karmelitų al. 41, parduotuvė „Sterntaler“
  I - VII 10.00 - 21.00
 • Kaune: PPC „MOLAS“, parduotuvė „Sterntaler“, K. Baršausko g. 66A
  I - VI 10.00 - 21.00
 • Klaipėdoje: PC „AKROPOLIS", Taikos pr. 61, parduotuvė „Sterntaler“, Rusų al. 195
  I - VI 10,00 - 21.00

 4.2. Jeigu Prekių perdavimo-priėmimo terminas individuliai nėra nurodomas patvirtintame užsakyme, Prekės pristatomos ar paruošiamos atsiėmimui Pardavėjo parduotuvėje per 1-7 darbo dienas. Terminas pradedamas skaičiuoti kitą darbo dieną po apmokėjimo už Prekes gavimo dienos arba kitą darbo dieną nuo Sutarties sudarymo dienos (pasirinkus atsiskaitymą grynaisiais pinigais).

4.3. Pirkėjui pasirinkus Prekių atsiėmimą Pardavėjo parduotuvėje ir atsiskaičius už prekes el. parduotuvėje, Prekes atsiimti galima darbo dienomis nuo pirmadienio iki penktadienio, jei užsakytos Prekės yra konkrečioje Pirkėjo pasirinktoje parduotuvėje.

4.4. Pirkėjui pasirinkus Prekių pristatymą per Pardavėjo atstovą, Prekių pristatymo laikas su Pirkėju suderinamas iš anksto. Apie paruoštas atsiėmimui Prekes Pardavėjo parduotuvėje ar LP EXPRESS 24 terminale Pirkėjas informuojamas telefonu ar el. paštu. Prekės Pardavėjo parduotuvėje atsiimamos per 2 darbo dienas nuo Pirkėjo informavimo dienos, LP EXPRESS 24 terminale – per terminalo taisyklėse nustatytus terminus.

4.5. Prekių atsiėmimas Pardavėjo parduotuvėje yra nemokamas, todėl Pardavėjas rekomenduoja būtent šį Prekių atsiėmimo būdą. Prekių pristatymo per Pardavėjo atstovus ir Prekių pristatymo LP EXPRESS 24 terminaluose įkainiai ir apmokėjimo tvarka nurodomi El. Parduotuvėje, Pirkėjui formuojant užsakymą ar Pardavėjui pristatymo paslaugas teikiančių atstovų interneto svetainėse.

4.6. Prekės pristatomos ar išduodamos tik Pirkėjui ar užsakyme nurodytam gavėjui, pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (LR piliečio pasą, asmens tapatybės kortelę, naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą ar nuolatinį leidimą gyventi LR teritorijoje).

4.7. Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl Prekių pristatymo netinkamumo, jei Prekės pristatomos užsakyme nurodytu adresu, suderintu laiku ir/ar Pirkėjo nurodytam gavėjui. Pirkėjui užsakyme nurodžius klaidingą Prekių pristatymo (perdavimo-priėmimo) informaciją, Pirkėjas privalo atlyginti Pardavėjo patirtas Prekių pristatymo (perdavimo-priėmimo) išlaidas.

4.8. Prekių pristatymo terminai yra preliminarūs. Pardavėjas tik sudaro galimybę Pirkėjui pasinaudoti savo atstovų, teikiančių profesionalias kurjerio (pašto), LP EXPRESS 24 terminalo paslaugas, paslaugomis, tačiau neprisiima atsakomybės už netinkamą tokių paslaugų suteikimą, t.y. neatsako už pristatymo terminų praleidimą.

4.9. Prekių pristatymo terminas nebus laikomas pažeistu, jei po Sutarties sudarymo paaiškėtų, kad Pardavėjas neturi Pirkėjo užsakytų Prekių, tačiau apie tai iš anksto praneštų Pirkėjui ir susitartų dėl kito tinkamo Prekių pristatymo termino. Tais atvejais, jei po Sutarties sudarymo paaiškėtų, kad Pardavėjas nebegali įvykdyti užsakymo, Pardavėjas turi teisę nutraukti Sutartį, grąžindamas Pirkėjui už Prekes sumokėtus pinigus.

Prekių kiekis, kokybė, komplektiškumas tikrinami Prekių perdavimo-priėmimo metu. Pardavėjui pateikus nekokybiškas, nekompleksiškas ar Pirkėjo užsakymo neatitinkančias Prekes, Pirkėjas turi teisę atsisakyti jas priimti.

4.10. Prekių perdavimo-priėmimo metu Pirkėjui pateikiama sąskaita faktūra ir kiti Prekes lydintys dokumentai. Sąskaitos faktūros, Pardavėjo atstovo Pirkėjui pateiktų Prekes lydinčių dokumentų pasirašymas ar LP EXPRESS 24 terminalo atidarymas prilyginamas Prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymui.

4.11. Prekių perdavimo-priėmimo metu pastebėjus Prekių nekomplektiškumo, kokybės trūkumų, transportavimo pažeidimų ar kitų Prekių užsakymo atitikties trūkumų, Pirkėjas privalo nedelsiant apie tokius trūkumus pažymėti Prekes lydinčiuose dokumentuose arba nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 dieną raštu pranešti Pardavėjui.

4.12. Prekes lydinčiuose dokumentuose nepažymėjus aukščiau nurodytų Prekių ar Sutarties vykdymo trūkumų, vėliau Pirkėjo pretenzijos nepriimamos, jei tokie trūkumai galėjo būti nustatyti Prekių perdavimo-priėmimo metu.

V. SUTARTIES ATSISAKYMAS (PREKIŲ GRĄŽINIMAS)

5.1. Pirkėjas (vartotojas) turi teisę per 14 dienų nuo Prekių perdavimo-priėmimo dienos atsisakyti Sutarties (grąžinti Prekes), el. paštu grazinimai@sterntaler.lt pateikdamas Sutarties atsisakymo formą (rasite čia), grąžindamas nustatytus reikalavimus atitinkančias Prekes ir pateikdamas Prekių pirkimą patvirtinančius Pardavėjo išduotus dokumentus.

5.2. Pirkėjas (vartotojas) nedelsdamas, ne vėliau kaip per 14 dienų nuo pranešimo apie Sutarties atsisakymą pateikimo dienos privalo grąžinti Prekes Pardavėjui. Prekių grąžinimo išlaidos tenka Pirkėjui ir Pardavėjo nėra kompensuojamos.

5.3. Pardavėjas ne vėliau kaip per 14 dienų nuo Pirkėjo pranešimo apie Sutarties atsisakymą gavimo dienos grąžina Pirkėjui už Prekes sumokėtus pinigus tokiu būdu, kokiu Pirkėjas sumokėjo už Prekes. Prekių pristatymo išlaidos Pirkėjui nekompensuojamos ir negrąžinamos, jei Pirkėjas buvo pasirinkęs ne Pardavėjo rekomenduojamą Prekių pristatymo būdą.

5.4. Pardavėjas turi teisę sustabdyti pinigų už Prekes grąžinimą tol, kol Pirkėjas Pardavėjui nepristato grąžinamų Prekių.

5.5. Pirkėjas (vartotojas) gali pasinaudoti aukščiau nurodyta teise atsisakyti Sutarties (grąžinti Prekes) tik tuo atveju, jeigu Prekės nebuvo naudotos, nėra sugadintos, neturi dėvėjimo ar nusidėvėjimo požymių, Prekių išvaizda nėra pasikeitusi (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.).

5.6. Grąžinamos Prekės privalo būti pilnai sukomplektuotos, Prekių originali pakuotė privalo būti nesugadinta (išskyrus tiek, kiek buvo būtina Prekę apžiūrėti), švari, geros prekinės išvaizdos. Šiame punkte nurodyti reikalavimai netaikytini grąžinamai nekokybiškai Prekei (išskyrus Prekės sugadinimą).

5.7. Pardavėjas pasilieka teisę nepriimti Pirkėjo (vartotojo) grąžinamų Prekių ir negrąžinti pinigų, jei Pirkėjas nesilaiko aukščiau nurodytų Prekių grąžinimo sąlygų (reikalavimų). Pirkėjas neturi teisės atsisakyti Sutarties ir tais atvejais, kai dėl supakuotų Prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo, yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių.

5.8. Prekės keičiamos aukščiau nurodytu būdu ir sąlygomis, t.y. Taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais atsisakius Sutarties dėl konkrečių Prekių (grąžinus Prekes) ir Taisyklėse nustatyta tvarka sudarius Sutartį dėl naujų Prekių.

 

VI. PREKIŲ GARANTIJA IR NEKOKYBIŠKŲ PREKIŲ GRĄŽINIMAS

6.1. Jei Prekių aprašymuose nėra nurodytas Pardavėjo/Prekių gamintojo suteiktas garantijos terminas, Prekėms taikomi įstatyminiai garantiniai terminai – 24 mėn. Pardavėjo/Prekių gamintojo suteikta Prekių garantija (sąlygos), Prekių naudojimo sąlygos nurodomos (detalizuojamos) Pirkėjui išduotose Prekių gamintojo garantiniuose dokumentuose ir/ar Prekių etiketėse.

6.2. Pardavėjas garantinio termino metu el. paštu grazinimai@sterntaler.lt gavęs Pirkėjo rašytinį prašymą dėl nekokybiškų Prekių grąžinimo (privalo būti pridedami Prekių įsigijimo dokumentai, nuotraukos įrodančios Prekių nekokybiškumą/trūkumus) ir įsitikinęs Prekių nekokybiškumu, įsipareigoja priimti Pirkėjo grąžinamas nekokybiškas Prekes ir, Pirkėjo pasirinkimu, pakeisti analogiškomis tinkamos kokybės Prekėmis, grąžinti už Prekes sumokėtus pinigus ar esant gamintojo garantijai, pašalinti Prekių trūkumus (Pirkėjo pasirinkimu).

6.3. Esant pagrįstam Pirkėjo prašymui, šalys susitaria dėl grąžinamų nekokybiškų Prekių pristatymo būdo ir vienos iš aukščiau, 6.2 punkte, nurodytų Pirkėjo pasirinkimo teisių įgyvendinimo. Prekės Pirkėjo sąskaita gali būti grąžinamos Taisyklėse nurodytose Pardavėjo parduotuvėse ar Pardavėjo savo sąskaita atsiimamos Pirkėjo rašytiniame prašyme nurodytu adresu.

6.4. Pirkėjas negali pasinaudoti Prekių garantija dėl mažareikšmių Prekių trūkumų, o taip pat tais atvejais, jei kartu su Preke nepateikia pirkimo ir garantinių dokumentų (jei tokie buvo išduoti). Prekių garantija negalioja, jei Prekių trūkumai atsiranda pažeidus Prekių naudojimo sąlygas, kitas garantines sąlygas, įskaitant, bet neapsiribojant, jei trūkumai atsiranda ne dėl įprastinio Prekių naudojimo (sulaužant, suplėšant Prekes, nesilaikant Prekių priežiūros ar eksploatacijos reikalavimų ir t.t.).

6.7. Prekių, kurioms galioja gamintojo garantiniai įsipareigojimai dėl trūkumų šalinimo, trūkumų šalinimas atliekamas Pardavėjo nurodytuose gamintojų atstovybėse, apie kuriuos Pirkėjas informuojamas Prekių perdavimo Pirkėjui metu ar išankstinio pranešimo apie atsiradusius Prekių trūkumus metu.

 

VII. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

7.1. Pardavėjas elektroninės prekybos tikslu (Sutarties sudarymo ir vykdymo tikslu) turi teisę gauti ir tvarkyti Pirkėjo asmens duomenis, o Pirkėjas, sudarantis Sutartį, privalo nurodyti savo asmens duomenis: vardą, pavardę, Prekių pristatymo adresą, telefono numerį, el. pašto adresą. Pirkėjas gali nesutikti su tokiu asmens duomenų tvarkymu. Tokiu atveju Sutartis su Pirkėju nesudaroma.

7.2. Aukščiau nurodyti asmens duomenys gali būti tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu. Pirkėjas, nenurodydamas nesutikimo motyvų, gali nesutikti su jo asmens duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslu.

7.3. Pirkėjo asmens duomenų pateikimas Pardavėjui ir šių Taisyklių patvirtinimas laikomas Pirkėjo išreikštu sutikimu dėl asmens duomenų tvarkymo. Asmens duomenys elektroninės prekybos tikslu tvarkomi iki Sutarties įvykdymo pabaigos, asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu – 5 metus nuo Taisyklių patvirtinimo dienos (sutikimo davimo dienos).

7.4. Pirkėjas, nesutinkantis su jo asmens duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslu, turi teisę apie savo nesutikimą Pardavėjui pranešti el. paštu info@sterntaler.lt arba paštu Radvilėnu pl. 64, LT- 50272 , Kaunas.

7.5. Tuo pačiu adresu Pirkėjas gali pateikti prašymą susipažinti su savo, kaip duomenų subjekto, teisių turiniu ir jų įgyvendinimo tvarka.

7.6. Pirkėjo pateiktas asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ir jame nurodyti Pirkėjo asmens duomenys naudojami tik asmens tapatybės nustatymui ir vėliau nėra tvarkomi.

7.7. Pardavėjas patvirtina ir garantuoja, kad: nenaudoja Pirkėjų asmens duomenų kitais nei Taisyklėse nustatytais tikslais; Pirkėjų asmens duomenis tvarko laikydamasis asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų; tvarkydamas Pirkėjų asmens duomenis imasi būtinų techninių ir organizacinių duomenų saugumo priemonių asmens duomenų saugumui užtikrinti.

 

Priedas Nr. 1

Prie www.sterntaler.lt pirkimo-pardavimo taisyklių

 

 

PAVYZDINĖ NUOTOLINĖS SUTARTIES AR NE PREKYBOS PATALPOSE SUDARYTOS SUTARTIES ATSISAKYMO FORMA

 

(Šią formą užpildyti ir grąžinti tik tada, jei norite atsisakyti sutarties)

 

 

 

– Kam [čia verslininkas įrašo savo vardą ir pavardę ar pavadinimą, adresą ir, jei turi, savo fakso numerį ir elektroninio pašto adresą]:

– Aš / Mes* pranešu (-ame), kad atsisakau (-ome) pirkimo – pardavimo sutarties dėl šių prekių* / šių paslaugų teikimo sutarties*,

– Užsakytų* / gautų* [data],

– Vartotojo (-ų) vardas, pavardė,

– Vartotojo (-ų) adresas,

– Vartotojo (-ų) parašas (-ai) (tik jei ši forma pateikiama popierine forma),

– Data.

 

(*) Išbraukti, kas nereikalinga

 

 

Užsisakykite Sterntaler naujienlaiškį ir gaukite naujienas bei nuolaidas.
Sterntaler - vokiška kokybė vaikams!circle